tervetuloa  welcome - bienvenue

Suomi English français
heippa  , hei   hello, hi salut
Mitä kuuluu ? What's up? Quoi de neuf ?
Kuinka voit(te) ? How are you? Comment ça va ?
hyvää, hyvin   well bien
ei kovin hyvin   not very well pas très bien
Olen ... I am ... Je suis ...
hauska tutustua pleased to meet you enchanté
hyvää huomenta   good morning bonjour
hyvää päivää   good afternoon bon après-midi
hyvää iltaa   good evening bonsoir
hyvää yötä   good night bonne nuit
hei sitten goodbye, bye au revoir
näkemiin  , kuulemiin see you later à plus tard
nähdään   sitten see you à la prochaine
Rakastan sinua I love you Je t'aime
ole hyvä
olkaa hyvä
please s'il te plaît
s'il vous plaît
kiitos   (paljon) thanks (so much) merci (beaucoup)
Ymmärrätkö (sinä) ?
Ymmärrättekö (te) ?
Do you understand? Tu comprends ?
Vous comprenez ?
Ymmärrän I understand Je comprends
En ymmärrä   I don't understand Je ne comprends pas
En tiedä   I don't know Je ne sais pas
Puhutteko (te) suomea ? Do you speak Finnish? Parlez-vous finnois ?
En puhu suomea   I don't speak Finnish Je ne parle pas finnois
Puhun englantia I speak English Je parle anglais
hyvä on all right OK, d'accord
kyllä  
"joo"  
yes
"yeah"
oui
"ouais"
ei   no non
anteeksi   pardon, sorry désolé